In de wijk Tramdijk Oost te Lemmer hebben wij de bouwstraten woonrijp gemaakt. De rijbaan is bestraat met gebakken dikformaat, deze waren in blokverband aangebracht als bouwweg. De stoepen zijn voorzien van nieuwe tegels. De afwatering is geheel natuurlijk, onder meer door het aanbrengen van zogenoemde wadi’s.